Jubilarstævne 2016.

    Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2016 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2016 ]

[ Tjek jubilarstævnet sidste år, 2015! ] [ Tjek jubilarstævnet forrige år, 2014! ]

Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 45. jubilarstævne lørdag den 27. august 2016 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.
Vi ses til næste år!

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2016

65 års jubilæum (udnævnt 1951)
for KP-holdene 9 og 10.

60 års jubilæum (udnævnt 1956)
for KP-holdene 19 og 20.

55 års jubilæum (udnævnt 1961)  
for KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og 49, samt SG-hold 11, 12 og 13.

50 års jubilæum (udnævnt 1966)
for KP-holdene 74, 75, 76, 77, 78 og 79. SG-holdene 26, 27 og 28 samt SVN-hold 1966.

40 års jubilæum (udnævnt 1976)
for SG-hold 51, 52 og 53, samt SVN-hold 1976.

25 års jubilæum (udnævnt 1991)
for SG-holdene 88, samt SVN-hold 1991.

45 års jubilæum (udnævnt 1971)
for KP-holdene 91, 92 og 93 samt SG-hold 39, 40 og 41 samt SVN-hold 1971. (45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1981, 1986, 1996, 2001, 2006 og 2011, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes ultimo juni 2016 til 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år, at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet og Hærens Logistikskole indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt sekretær Gert Bøjer Jensen  på tlf.: 2074-2443 eller e-mail: 2cv@stofanet.dk

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.

Betaling og tilmelding: For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard på kasserer@militarypolice.dk have modtaget din tilmelding  senest den 11. august 2016 med angivelse om du ønsker bustransport/overnatning.
Prisen beløber sig i år til kr 325.
OBS! Beløbet først skal betales i Aalborg, - og kontant!

Beløbet kan synes stort, hvis man tænker det kun som betaling for et måltid mad ude i byen, men det dækker over mere:

Så meld dig nu til og gå ikke glip af denne oplevelse!

Overnatning: Der kan stilles sovepladser gratis til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser skal reserveres senest den 11. august 2016.


Bustransport (se køreplanen). Endvidere kan vi tilbyde gratis bustransport fra København med opsamling på Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner. Ønsker man bustransport, skal det opgives ved indbetalingen af deltagergebyret og man skal oplyse, hvor man står på bussen og evt. et mobil-nummer, man kan kontaktes på i forb.m. evt. forsinkelselse fa bussen. Overhold fristen senest den 11. august 2016!

Program for årets jubilarstævne, år 2016

Mødetid og -sted:  
Vi mødes kl. 09:15 ved mindelunden umiddelbart indenfor hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være tilstede for at tage imod.

Program: 
Kl. 09:15 skal alle være mødt.
Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret på venstre fløj efterfulgt af jubilarholdene. Foreningens faner træder an ved mindestenen.
Kl. 09:35 Kransenedlægningen ved mindelunden hvorefter der marcheres til Gendarmtorvet. (Der er kørelejlighed til evt. gangbesværede)
Kl. 09:55 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Ole Bech Kristensen. 
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter oberst Jess Møller Nielsen.  
Kl. 10:10 hilser chefen på jubilarerne.
Kl. 10:20 Holdfotografering af jubilarerne.  Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets Historiske Samling, MPs nye materiel, MP-foreningens souvenirbod vil være åben. 
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning.

Middagsmenuen: 
Forret: Rejecocktail. Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvefilet med vildt tilbehør.
Dessert: Kaffe og kage.
Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser.

Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase "Ka' du huske dengang?", samt mulighed for at overvære UNMILPOC's "Competition Day".

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty på MP-stuen. Priser og tilmelding kommer senere.

Til toppen af siden

Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmarks bus:

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!

Køreplan for bussen til jubilarstævnet. (Der kan ske ændringer i køreplanen)
OBS!
Fra morgenstunden og indtil vi når Aalborg, er det muligt at komme i kontakt med vognkommandøren på tlf. 4036-1750
Alle de der vil med bussen, bør opgive et mobil-nummer sammen med tilmeldingen, så de og vi, kan melde om evt. forsinkelser, så som færdselsuheld, vejarbejde m.v.

Afgang Glostrup Station ved Motorolabygningen fredag 26. august kl. 12:00
Afgang Køge, Dagli'Brugsen i Lellinge fredag 26. august kl. 12:40
Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag 26. august kl. 13:00
Afgang Slagelse, tankstation v. det ny transportcenter fredag 26. august kl. 13:20
Afgang Korsør (ny station) fredag 26. august kl. 13:40
Afgang Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 fredag 26. august kl. 14:30
Afgang Odense V, tankstation Kildebjerg Nord fredag 26. august kl. 15:10
Afgang Fredericia, Taulov transport center fredag 26. august kl. 16:10
Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads fredag 26. august kl. 17:00
Ankomst Aalborg Kaserner fredag 26. august kl. 18:20

Der er planlagt ophold på Fyn til spisning mod Aalborg.

Afgang Aalborg Kaserner søndag 29. august kl. 08:00
Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads søndag 29. august kl. 09:20
Ankomst Fredericia, Taulov transport center søndag 29. august kl. 10:10
Ankomst Odense, tankstation Kildebjerg syd, Odense V søndag 29. august kl. 10:40
Ankomst Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 søndag 29. august kl. 10:50
Ankomst Korsør Station (ny station) søndag 29. august kl. 12:20
Ankomst Slagelse, tankstation v. det ny transportcenter søndag 29. august kl. 12:40
Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag 29. august kl. 14:00
Ankomst Køge, Dagli'Brugsen i Lellinge søndag 29. august kl. 13:20
Ankomst Glostrup Station ved Motorolabygningen søndag 29. august kl. 14:00


Til toppen af siden