Jubilarstævne 2017.

    Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2017 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2017 ]

[ Tjek jubilarstævnet sidste år, 2016! ] [ Tjek jubilarstævnet forrige år, 2015! ]

Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 46. jubilarstævne lørdag den 26. august 2017 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.
Vi ses til næste år!

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2017

70 års jubilæum (udnævnt 1947)
for KP-holdene 1 og 2.

65 års jubilæum (udnævnt 1952)
for KP-holdene 11 og 12. SVN-hold 1952.

60 års jubilæum (udnævnt 1957)
for KP-holdene 21, 22, 23, 24 og 25. SG-hold 1 og SVN-hold 1957.

55 års jubilæum(udnævnt 1962)
for KP-holdene 50, 51, 52, 53, 54 og 55, samt SG-hold 14, 15 og 16. SVN-hold 1962.

50 års jubilæum(udnævnt 1967)
for KP-holdene 80, 81, 82 og 83. SG-holdene 29, 30 og 31. SVN-hold 1967.

40 års jubilæum(udnævnt 1976)
for SG-hold 54 og 55. SVN-hold 1977.

25 års jubilæum(udnævnt 1992)
for SG-holdene 89 0g 90. SVN-hold 1992.

45 års jubilæum(udnævnt 1972)
for KP-holdene 94, 95 og 96. SG-hold 42, 43 og 44. SVN-hold 1972. (45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1982, 1987, 1997, 2002, 2007 og 2012, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes ultimo juni 2017 til 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år, at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt sekretær Gert Bøjer Jensen  på tlf.: 2074-2443 eller e-mail: 2cv@stofanet.dk

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.

Betaling og tilmelding: For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard på kasserer@militarypolice.dk have modtaget din tilmelding  senest den 18. august 2017 med angivelse om du ønsker bustransport/overnatning.
Prisen beløber sig i år til kr 325.
OBS! Beløbet først skal betales i Aalborg, - og kontant!

Beløbet kan synes stort, hvis man tænker det kun som betaling for et måltid mad ude i byen, men det dækker over mere:

Så meld dig nu til og gå ikke glip af denne oplevelse!

Overnatning: Der kan stilles sovepladser gratis til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser skal reserveres senest den 18. august 2017.


Bustransport (se køreplanen). Endvidere kan vi tilbyde gratis bustransport fra København med opsamling på Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner. Ønsker man bustransport, skal det opgives ved indbetalingen af deltagergebyret og man skal oplyse, hvor man står på bussen og evt. et mobil-nummer, man kan kontaktes på i forb.m. evt. forsinkelselse fa bussen. Overhold fristen senest den 18. august 2017!

Program for årets jubilarstævne, år 2017

Mødetid og -sted:  
Vi mødes kl. 09:15 ved mindelunden umiddelbart indenfor hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være tilstede for at tage imod.

Program: 
Kl. 08:30 er souvenirboden åben ved mindelunden for køb af jubilartegn m.v.
Kl. 09:15 skal alle være mødt.
Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret på venstre fløj efterfulgt af jubilarholdene. Foreningens faner træder an ved mindestenen.
Kl. 09:35 Kransenedlægningen ved mindelunden hvorefter der marcheres til Gendarmtorvet. (Der er kørelejlighed til evt. gangbesværede)
Kl. 09:55 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Ole Bech Kristensen. 
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Militærpolitiet major Claus Erik Dalsgaard Brønnum.  
Kl. 10:10 hilser chefen på jubilarerne.
Kl. 10:20 Holdfotografering af jubilarerne.  Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets Historiske Samling, MPs nye materiel, MP-foreningens souvenirbod vil være åben. 
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning.

Middagsmenuen: 
Forret: Rejecocktail. Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvefilet med vildt tilbehør.
Dessert: Kaffe og kage.
Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser.

Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase "Ka' du huske dengang?".

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty på MP-stuen. Priser og tilmelding kommer senere.

Til toppen af siden

Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmarks bus:

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!

Køreplan for bussen til jubilarstævnet. (Der kan ske ændringer i køreplanen)
OBS!
Fra morgenstunden og indtil vi når Aalborg, er det muligt at komme i kontakt med vognkommandøren på tlf. 4036-1750
Alle de der vil med bussen, bør opgive et mobil-nummer sammen med tilmeldingen, så de og vi, kan melde om evt. forsinkelser, så som færdselsuheld, vejarbejde m.v.

Afgang Glostrup Station ved Motorolabygningen fredag 25. august kl. 12:00
Afgang Køge, Dagli'Brugsen i Lellinge fredag 25. august kl. 12:40
Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag 25. august kl. 13:00
Afgang Slagelse, "Soldaterhjemmet" Antvorskov Kaserne fredag 25. august kl. 13:20
Afgang Korsør (ny station) fredag 25. august kl. 13:40
Afgang Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 fredag 25. august kl. 14:30
Afgang Odense V, tankstation Kildebjerg Nord fredag 25. august kl. 15:10
Afgang Fredericia, Taulov transport center fredag 25. august kl. 16:10
Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads fredag 25. august kl. 17:00
Ankomst Aalborg Kaserner fredag 25. august kl. 18:20

Der er planlagt ophold på Fyn til spisning mod Aalborg.

Afgang Aalborg Kaserner søndag 27. august kl. 08:00
Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads søndag 27. august kl. 09:20
Ankomst Fredericia, Taulov transport center søndag 27. august kl. 10:10
Ankomst Odense, tankstation Kildebjerg syd, Odense V søndag 27. august kl. 10:40
Ankomst Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 søndag 27. august kl. 10:50
Ankomst Korsør Station (ny station) søndag 27. august kl. 12:00
Ankomst Slagelse, "Soldaterhjemmet" Antvorskov Kaserne søndag 27. august kl. 12:20
Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag 27. august kl. 12:40
Ankomst Køge, Dagli'Brugsen i Lellinge søndag 27. august kl. 13:20
Ankomst Glostrup Station ved Motorolabygningen søndag 27. august kl. 14:00


Til toppen af siden