Jubilarstævne 2018

Gå tilbage!     Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2018 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2018 ]

[ Tjek jubilarstævnet sidste år, 2017! ] [ Tjek jubilarstævnet forrige år, 2016! ]

Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 47. jubilarstævne lørdag den 25. august 2018 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.

Vi ses til næste år, 2019!

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2018

70 års jubilæum (udnævnt 1948)
for KP holdene 3 og 4

65 års jubilæum (udnævnt 1953)
for KP-holdene 13 og 14 samt SVN-hold 1953

60 års jubilæum (udnævnt 1958)
for KP-holdene 26, 27, 22, 29, 30 og 31 samt SG-holdene 2, 3 4 og SVN-hold 1958

55 års jubilæum(udnævnt 1963)
for KP-holdene 56, 57, 58, 59, 60 og 61 samt SG-holdene 17, 18 og 19 og SVN-hold 1963

50 års jubilæum(udnævnt 1968)
for KP-holdene 84, 85 og 86 samt SG-holdene 32,og 33 og SVN- hold 1968

40 års jubilæum(udnævnt 1978)
for SG-holdene 56, 57 og 58 samt SVN-hold 1978

25 års jubilæum(udnævnt 1993)
for SG-holdene 91 og 92 samt SVN-hold 1993

45 års jubilæum(udnævnt 1973)
for KP-holdene 97, og 98 samt SG-hold 45 og SVN-hold 1973. (45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1983, 1988, 1998, 2003, 2008 og 2013, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes ultimo juni 2018 til 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt næstformand Frants Dalby på tlf.: 9826-8599 eller e-mail: nastformand@militarypolice.dk
eller klik her og udfyld skemaet!

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.