Jubilarstævne 2019

Gå tilbage!     Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2019 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2019 ]

[ Tjek jubilarstævnet sidste år, 2018! ] [ Tjek jubilarstævnet forrige år, 2017! ]

Militærpolitiforeningen i Danmark afholder sit 48. jubilarstævne lørdag den 24. august 2019 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2019

70 års jubilæum (udnævnt 1949)
for KP holdene 5 og 6

65 års jubilæum (udnævnt 1954)
for KP-holdene 15 og 16 samt SVN-hold 1954

60 års jubilæum (udnævnt 1959)
for KP-holdene 32, 33, 34, 35, 36 og 37 samt SG-holdene 5, 6, 7 og SVN-hold 1959

55 års jubilæum(udnævnt 1963)
for KP-holdene 62, 63, 64, 65, 66 og 67 samt SG-holdene 20, 21 og 22 og SVN-hold 1964

50 års jubilæum(udnævnt 1969)
for KP-holdene 87 og 88 samt SG-holdene 34, 35, 36 og SVN- hold 1969

40 års jubilæum(udnævnt 1979)
for SG-holdene 59, 60 og 61 samt SVN-hold 1979

25 års jubilæum(udnævnt 1994)
for SG-holdene 93 og 94 samt SVN-hold 1994

45 års jubilæum(udnævnt 1974)
for KP-holdene 99 samt SG-hold 46 og 47 og SVN-hold 1974. (45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1984, 1989, 1999, 2004, 2009 og 2014, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes primo juli 2019 til 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Der vil igen i år blive indsat en bus, startende i København med opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt niveau.

Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt næstformand Frants Dalby på tlf.: 9826-8599 eller e-mail: nastformand@militarypolice.dk
eller klik her og udfyld skemaet!

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.