Lokalforening Fyn

    Denne side er sidst opdateret

Aktiviteter    Sidste nyt    Bestyrelsen    Vedtægter 

Hvem er Lokalforening Fyn?

Lokalforening Fyn er stiftet den 19. marts 1975.
Foreningens formål er at samle hjemsendt og tjenestegørende personel, der er MP-uddannet i hæren, søværnet eller flyvevåbnet.
Lokalforening Fyn er primært for MP'ere bosiddende på Fyn og omliggende øer, men MP'ere bosiddende udenfor lokalområdet er naturligvis også velkomne.

Bestyrelsen i lokalforening Fyn.

Formand Jens Chr. Pedersen (KP-83)
Hvidkløvervej 54
5700 Svendborg
Tlf: 6222-0680
Mail: kamma.1939@gmail.com
Næstformand Jørgen Andersen (KP-34)
Skibhusvej 418K
5000 Odense C
Sekretær Poul E. F. Mariussen (KP-18)
Bestyrelsesmedlem Peter Knude Thomsen (KP-36)
2. Suppleant Einar Kristiansen
Revisor Knud H. Hansen (KP-6)
Revisorsuppleant Niels H. Carlsen (KP-18)
Fanebærere Jørgen Andersen (KP-34)
Svend Pedersen (KP-20)
Fanebærer-suppleant Villy E. Hansen (KP-88)
Bakkevej 43
5450 Otterup

Til toppen af siden

Hvad sker der i lokalforening Fyn?

SFF er Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation på Fyn

Er du interesseret i skydning! 
Vi har nu fået en god aftale med Bullerup Skytteforening, der har baner på Mølledammen 18, Bullerup, 5320 Agedrup.
Husk! Vi skyder hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 hele vinteren på Bullerup Skyttekreds Baner i Agedrup.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

2016:

Til toppen af siden

Hvad er der sket i lokalforening Fyn?

2015:

 • Vores tidligere mangeårige formand Svend Pedersen tabte kampen mod kræften i april. Begravelsen foregik efter hans eget ønske i stilhed. æret være Svends minde, - du var et stort aktiv for foreningen.
 • Fugleskydningen afviklede vi den 22 maj. Sidste års majestæt Jørgen fejede al modstand til side og genvandt titlen. Einar havde tryllet ved grillen og pigerne havde dækket et flot bord. Poul Erik genvandt igen titlen som årets Fynske mesterskytte og modtog vandrepokalen.
  MP hilsen Jens
 • 2012:

  MP FYN holdt vores årlige fugleskydning og grillfest den 15 juni på Rødskebølle skyttecenter. 
  Sidste års konge, Jørgen Andersen abdicerede og vores nye majestæt blev grillmaster Einar Kristiansen. 
  Der var mødt 19 M/K frem til en lækker menu, røget makrel på spinatbund, glaseret skinke samt okseculotte, tilbehøret var kold kartoffelsalat samt salatbar, til dessert var der diverse oste samt frisk frugt. 
  Det var en hyggelig eftermiddag og aften deltagerne glæder sig allerede til næste år.

  Generalforsamling på Dannevirke, fredag den 10. februar 2012 kl. 18.00.

  Deltagere: Jens Chr. Einar, Jørgen, Peter, Svend, Hans, Knud, Helge, Niels Henrik, Ove & Poul Erik.

  Dagsorden: 
  1. valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Svend).
  2. formandens beretning.
  3. kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. kontingent for 2013. 
  5. behandling af indkomne forslag.
  6. valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Helge & Jørgen).
  7. valg af bestyrelsessuppleanter (på valg er Svend, Einar).
  8. valg af revisor og revisor suppleant.
  9. valg af 5 repræsentanter til repræsentantskabsmødet 2012.
  10. eventuelt.

  Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  1. Formanden bød velkommen. Svend blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Der var ikke indkommet nogen forslag.

  2. Formandens beretning: Foreningen består af 61 medlemmer, vi har i årets forløb afholdt 5 
  bestyrelsesmøder. 1. marts var vi på skydebanen og vi afviklede mesterskabsskydningen, vi blev en flot nr. 2. Østjylland vandt med et meget højt gennemsnit. Ligeledes i marts afholdt vi ordinær generalforsamling på Dannevirke, menu wienerschnitzel. I april deltog vi i repræsentantskabsmødet ligeledes på Dannevirke, i august holdt vi grillfest på skydebanen Rødskebølle, Svendborg, vi afviklede fugleskydningen og Jørgen tog titlen fra Peter. I september drog vi til Dybbøl 2 gange. Lørdag den 10. sep. deltog Jens Chr, Jørgen, Einar og Poul Erik i SSF 75 års jubilæum i Sønderborg. Først var der kranse nedlæggelse ved Dybbøl Banke, frokost på Sønderborg Kaserne, vi marcherede samlet med fanerne i spidsen til gudstjeneste i Slots Kirken, derfra til Rådhuset, blev budt velkommen til Sønderborg, der blev serveret 1 glas vin og kransekage. Hvor efter turen gik tilbage til Kasernen. Hvor vi slappede af i baren, inden vi skulle til gallamiddag på Sønderborg Slot kl. 18.oo. Inden spisningen var der faneindvielse, hvor Grev Ingolf slog det første søm i fanen. Ved 22.00 tiden gik turen tilbage til Fyn. Lørdag den 24. sep. gik turen til Dybbøl med damer og på museet indtog vi den medbragte mad, det er et usædvanligt spændende sted, det er som at selv at være til stede. I november stod Yrsa & Hans igen for en fremragende julefrokost, i år havde de hyret en spillemand på harmonika, det blev en dejlig dag.

  3. Helge fremlagde det revidere regnskab, som blev godkendt.

  4. Kontingentet for 2013 blev fastsat til kr. 75.00.

  5. Ingen indkomne forslag.

  6. Valg til bestyrelsen: Helge & Jørgen blev genvalgt.

  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Svend & Einar modtog genvalg.

  8. Valg af revisor: Niels Henrik. Suppleant: Ove.

  9. Valg af repræsentanter til MP’s repræsentantskabsmøde på Dannevirke 28.04.2012:
  Jens Chr. Helge, Poul Erik, Hans & Jørgen med hver 2 stemmer.
  Einar, Svend & Niels Henrik med hver 1 stemme. 

  10. Jens. Chr. mindede os om grillfesten og fugleskydningen den 15. juni på Rødskebølle, og 
  sejlturen med ”Helge” fra Svendborg, den 8. september. 

  Svend takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, som også takkede for en god og 
  saglig generalforsamling.

  Herefter blev der serveret wienerschnitzel for medlemmerne og damerne, og kaffe med småkager.

  Poul Erik

  2010:

  2009:

  2008:

  2007:

  MP mesterskabsskydning 2007.

  For 2 år siden vedtog vi, at vi ville deltage i MP's mesterskabsskydning på 15 meters bane med det formål at bevise, at Fynboer også kan ramme plet. For at ændre på den årlige tildeling af præmier og pokaler ved det årlige repræsentantskabsmøde, gik vi i hård træning. På repræsentantskabsmødet fik vi så belønningen for vores indsats. 

  Pokal som bedste landskytte Senior 1-- 4979623 Mike Marshall Beer-- MP FYN

  Pokal som bedste Hold - Senior 2 MP FYN, holdet bestod af følgende skytter,:

  1185501 Poul Erik F. Mariussen
  12o5639 Svend Pedersen
  1345916 Jørgen Andersen
  1365906 Peter Knude Thomsen
  1836912 Jens Chr. Pedersen
  1886921 Villy E. Hansen.

  Tak til alle for den store indsats, men husk på at vi kan ikke sidde og sove på disse laurbærblade, det var ikke kun en engangsforestilling. Vi begynder træningen igen i uge 41.

  Vi ses Tirsdag den 15. Maj kl. 18.00 på "Dannevirke" med damer, til en lille komsammen, inden sommeren. 

  Med venlig hilsen SVEND.

  PS: Har indbudt Mike og hustru, til aftenens sammenkomst, så mesterskytten kan modtage sin pokal.

  Lokalforeningen Fyn sender hermed en tak til alle de mange nye medlemmer, som vi har modtaget indmeldelse fra. Det er for bestyrelsen en stor glæde, at så mange, har modtaget vores henvendelse positivt. Set på lang sigt, skal en MP lokalforening gerne være til glæde og hyggeligt samvær, med gode aktiviteter for alle forhenværende og nuværende MP'ere.
  Efterlysning: MP's lokalforeninger er for alle medlemmer, som en har MP-uddannelse indenfor Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet, og som er medlem af Militærpolitiforeningen i Danmark. 
  Alle der har interesse for vores arbejde, kan kontakte den lokale afdeling. Hvis du er bosiddende på Fyn og omliggende øer, og hvis det har din interesse, kan du kontakte lokalforeningen Fyn ved henvendelse til kasserer Helge V. Thomsen, Sdr. Boulevard 48, 5000 Odense C, tlf. 6612-4937 eller formand Svend Pedersen, Mølleløkkevej 19. st. 5, 5000 Odense C, tlf. 6613-9889 eller send en mail til  mpfyn@mail.dk

  På bestyrelsens vegne 

  Svend Pedersen

  Til toppen af siden

  Vedtægter for lokalforening Fyn.  Til toppen af siden