Lokalforening Sønderjylland

    Denne side er sidst opdateret

Aktiviteter    Sidste nyt    Bestyrelsen    Vedtægter 

Hvem er Lokalforening Sønderjylland?

Hvem er Lokalforening Sønderjylland?
MP-Forening Sønderjylland blev opstartet i vinteren 1996, og der blev afholdt stiftende generalforsamling i Haderslev den 16. april 1996.
Oprettelsen blev godkendt på Repræsentantskabsmødet i Fredericia den 27. april 1996.
MP-Forening Sønderjylland er dermed en af de yngste af Militærpolitiforeningen i Danmarks 8 lokalforeninger.
MP-Forening Sønderjylland har op til 106 medlemmer, både nuværende og tidligere MP'ere.
Initiativtagerne til oprettelsen er Erik Stokholm KP-1, Erling Keller KP-17, Carl Bratved SG-19, Erling Lund Juhl SG-47, Carl Frode Flint SG-49, Jørn Engel Holm SG-59, Kjeld S. Nissen SG-59, Bent Tolbøll SG-61, Ole Olsen SG-67, Johny G. Pedersen SG-90, Niels Lampe SG-94.

MP-Forening Sønderjylland dækker primært Sønderjyllands Amt samt området op til Esbjerg, Vejle, Fredericia, men har dog også medlemmer uden for området.

Foreningens formål er, i samarbejde med Militærpolitiforeningen i Danmark, samt selvstændigt, at samle hjemsendt og tjenestegørende personel af militærpolitiet, for der igennem og på anden måde at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet

Foreningen tager sig ikke af sager, der er af tjenstlig eller politisk karakter.
Bestyrelsen afholder i løbet af året forskellige arrangementer, ekskursioner samt medlemsmøder, for det meste med relevans til Militærpolitiet, men ofte er det også for hele familien.

Bestyrelsen i lokalforening Sønderjylland.

Formand Karl Petersen (SG-41)
Pile Alle 4, Hjartbro
6541 Bevtoft
Telefon:2012-8802
Email: else-karl@mail.tele.dk 
Næstformand Carl Bratved (SG-19)
Fruerlundvej 2, Kjærgård Mrk.
6740 Bramming
Telefon: 4096-4858
Email: carlbratved@bbsyd.dk
Kasserer Erling Lund Juhl (SG-47)
Kræmmervej 3
6853 Vejers Strand
Tlf. 2348-1180
Email: erlingjuhl@profibermail.dk
Bestyrelsesmedlem Henning Christensen (SG-52)
Vennemosevej 41
6270 Tønder
Telefon 6064-3091
Email: hekari@dlgnet.dk
Bestyrelsesmedlem Peter Terp Kraft (KP-98)
Galgevang 9, Brøns
6780 Skærbæk
Telefon 4296-2530
Email: pkraft@hotmail.dk
1. suppleant Karl Henrik Nielsen (KP-77)
Mejerivej 1, Øster Højst
6240 Løgumkloster
Telefon 4238-3545
2. suppleant Anders Nørby (KP-39)
Nørregade 17
6690 Gørding
Telefon 3061-3935
Revisor Jens Christian Ehmsen (KP-55)
Kornvangen 26
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 7513-2606
Email: j.c.ehmsen@mail.dk
Revisor Jørn Neerup Rørvang (SG-31)
Mølledammen 17
6800 Varde
Tlf.: 2128-2005
Email: jnrvarde@mail.dk
Revisor-suppleant Per Lyster Andersen
Birkevangen 8
6715 Esbjerg N
Tlf.: 3013-0669
Email: per@peraconsult.dk
Faneansvarlig Kim Buchwald (SG-63)
Carl Plougs Vej 30
6000 Kolding
Telefon 2423-3080
Email: heckkelboldt@stofanet.dk

Til toppen af siden

Hvad sker der i lokalforening Sønderjylland?

2018

Familieskydning og MP Mesterskabsskydning 2018
Tirsdag d. 23. januar og tirsdag d. 20. februar 2018, begge dage med start kl. 19:00.
Haderslev Skydecenter, Fjordagervej 44, 6100 Haderslev.
Gå ikke glip af disse hyggelige familieaftener, hvor alle kan deltage i skydningen. Der skydes individuelt for børn, damer og herrer. Vores resultater, sammen med resultaterne fra øvrige lokalforeninger, danner grundlag for udpegning af vinderne af MP mesterskabsskydning 2018. Pris for deltagelse ca. 50 kr.
Tilmelding senest tirsdag d. 16. januar / tirsdag d. 13. februar 2018 til:
Peter Kraft, E-mail: pkraft@hotmail.dk, Tlf. 7475-3610 / 4296-2530.

Generalforsamling
Torsdag d. 22. marts 2018, kl. 19:00 til ca. 22:00.
Restaurant Backhaus, Grydergade 12, 6760 Ribe. www.backhaus-ribe.dk
Vi starter med de gule ærter. Pris ca. 150 kr. pr. person.
Ægtefælle/ledsager er velkommen til at deltage i spisningen.
Herefter afholdes generalforsamlingen med dagsorden jf. vedtægterne.
Henset til spisningen er tilmelding nødvendig senest mandag d. 19. marts 2018 til:
Karl Petersen, E-mail: else-karl@mail.tele.dk, Tlf. 2012-8802

Til toppen af siden

Hvad er der sket i lokalforening Sønderjylland?

Klik og se hvad der sket i de forgangne år!

2012

Den 17. november 2012 døde Erik Stokholm i en alder af 87 år. En af de gamle trofaste MP'ere er her ikke mere.

Nedenstående er præstens fortælling om Eriks liv fortalt ved Erik bisættelse i Vojens kirke den 22. november 2012.
Vi er samlet for at tage afsked med Erik Stokholm og sige Gud tak for det liv, I der er samlet her i dag, fik sammen med ham og give ham tilbage til den Gud, der skabte ham. Erik fik et langt og godt og begivenhedsrigt og virksomt og muntert liv. Forleden sluttede det, efter et selskab, han var til. Han ænsede næppe noget selv, og for så vidt var det jo en nænsom udgang på livet, han fik. Eriks liv begyndte d. 3. april 1925 i Vejstrup på Fyn. Her voksede han op i et arbejderhjem med sin mor og far og i en søskendeflok på 3. Som ung kom han ud at arbejde ved landbruget. Ved afslutningen af krigen kom han ind i militæret ved Haderslev Kaserne. Det var i denne periode, han også mødte Edith, som han blev gift med. Militærvejen bragte et vigtigt kapitel ind i hans liv. Han kom nemlig ind i Militær-politiet, og ved det drog han til det sønderbombede Tyskland for at være med til at holde ro og orden i det fuldstændigt ødelagte land, og han var blandt de første, nr. 1 på hold 1, som der naturligvis var noget særligt ærefuldt ved. Det er mange år siden men hvert år drog han til jubilæum i Aalborg og han var medlem af Militær-politi-foreningen.
Da Erik kom hjem fra Tyskland blev Aase født, det var i 1947. De flyttede ud i Pamhule skov, hvor Erik blev skovløber. Hans svigerfar var skovfoged samme sted. I 1950 blev Henning født. Det var et godt liv, de havde her, men der skete jo det tragiske, kan man vist godt sige, at Erik jo fik et par diskusprolapser, hvoraf den ene ikke blev opdaget i tide, og det medførte, at han mistede førligheden i sit ene ben. Der fulgte et langt og smertefuld behandlingsforløb og han var mere eller mindre dømt til at sidde i kørestol. Men her viste han sin enormeviljestyrke. Han insisterede på at leve fortsat som han havde gjort f.eks. med at kunne gå på jagt og gik i selvbestaltet genoptræning, så han kom til at gå på krykker. Han måtte dog skifte karriere vej, men her viste han også stor viljesstyrke ved som ca. 40-årig at gå på Handels- og Købmandskole i Kolding og få den fineste eksamen. Erik fik derpå ansættelse på Haderslev Kaserne på kontoret og her var han, indtil han gik på pension som 65-årig.
Før diskusprolapsen var Erik jo sportsmand, han en god svømmer f.eks. Det var med en vis stolthed hans børn så deres far springe fra 3 metervippen ude ved Vedsted Sø. Og så spillede han ishocky med børnene, og det var også bemærkelsesværdigt, og denne interesse er jo gået i arv i flere slægtsled nu.
Efter diskusprolapsen blev han aktiv indenfor sporten som organisationsmand. Det medførte, at han på et tidspunkt blev medlem af Sønderjysk Idrætsforbund, og at han også fik DGI's guldnål. Og det var hans fortjeneste, at Nes-hallen i Kelstrup kom op at stå. Det var ved siden af sit arbejde, han havde al denne aktivitet.
Han var et meget udfarende menneske, kan man jo godt høre og meget initiativrig. Han var udadvendt. Han var f.eks. en god til at holde taler. Det gik noget i stå de sidste af hans år, men han kom igen, den sidste aften, han levede, i det selskab han var til.
Men han blev nok også kun i stand til at gøre så meget for så mange, fordi han havde sin milde gode hustru Edith til at sørge for at alt derhjemme med husholdning og mad og børn fungerede. Hun elskede sin mand, og det liv hun havde fået med ham og lagde ingen hindringer i vejen for al hans aktivitet. Men han lagde dog også tid i det derhjemme, ikke mindst i haven, som han dyrkede med stor interesse og flid og udvidede med nyt, så han gennem mange år blev i stand til altid at have en stor buket blomster eller portion frugter eller grønsager med til de mennesker, han besøgte. Ja, hans hjerte bankede også altid for familien, for Edith, som han plejede, da hun blev syg, og som han med stor sorg mistede i 1995 og børnene, børnebørnene og oldebørnene, hvis liv han fulgte med stor interesse. 
Erik fyldte meget, så derfor må der også blive et stort tomt rum, der hvor han har været.
Men han levede et langt og godt og begivenhedsrigt liv, hvor han kom til at betyde meget for mange og hvor han viste stort viljestyrke og initiativ samtidig med at han var en munter mand. Der er meget at mindes og se tilbage på men også tage med sig som inspiration i jeres liv, og det vil I formentlig eller forhåbentligt gøre.
Nu er det snart advent og jul. Adventstiden, hvor vi venter på julen, hvor vor frelser blev født, handler derved også om alt det gode, vi har i vente, og at vi altid skal forvente det bedste. Det tror jeg egentlig uden at have kendt Erik, at han gjorde, ellers kunne så meget ikke have været lykkedes for ham. Nu er han har ikke længere.
Men selv, når vi mennesker er i sorg, når vi mister vore kære, skal vi også her tænke på at det bedste er i vente. I skal være taknemlige for at I havde Erik som jeres far eller familiemedlem eller ven og se på det bedste, det har givet jer, og I skal vide, at han nu har det bedste foran sig hos, nemlig ved at komme hjem til sin Fader i Himlene. Som vi også sang som indledning i salmen, Erik så godt kunne lide: "Nu falmer skoven": "Og når engang på Herrens bud, vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud, i Paradis vi finder." Forleden udrindede Eriks timeglas, og nu er han hos vor Gud, i Paradis, det bedste sted at være. Ja, det er, hvad vi skal tro og forestille os ved Jesus Kristus. Amen.

 

Til toppen af siden

Vedtægter for lokalforening Sønderjylland.

Kapitel 1. Navn og hjemsted.

Par 1. Foreningens navn er "MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK,
LOKALFORENING SØNDERJYLLAND".  Foreningen kaldes "MP-Foreningen Sønderjylland".

Par 2. Foreningens virkeområde er i Sydjylland, og dens hjemsted er hos den til enhver tid lovligt valgte formand, i Sydjylland.

Kapitel II. Formål.

Par 3. Foreningens formål er, i samarbejde med Militærpolitiforeningen i Danmark, samt selvstændigt, at samle hjemsendt og tjenestegørende personel af militærpolitiet, for der igennem og på anden måde at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet
Stk. 2. Foreningen tager sig ikke af sager, der er af tjenstlig eller politisk karakter.

Kapitel Ill.  Medlemmer.

Par 4. Som medlem af foreningen kan optages enhver der er medlem af Militærpolitiforeningen i Danmark.
Stk. 2. Bestyrelsen kan tillade afvigelse fra stk. 1, når forholdene måtte tale derfor.  Blandt andet ved optagelse af faste befalingsmænd og menige, der er hjemsendt eller tjenestegørende personel ved dansk militærpoliti.

Par 5. Æresmedlemmer af foreningen er de æresmedlemmer som er udnævnt af Militærpolitiforeningen i Danmark, og som er bosiddende i foreningens område.
Stk. 2. Æresmedlem af foreningen kan udnævnes på en generalforsamling, når forslaget opnår mindst 3/4 flertal.

Par 6. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når det har begået en i den offentlige mening vanærende handling, er ikendt straf der medfører afgang fra militærpolitiet eller har begået groft brud på det i Par 3 nævnte formål.
Stk. 2. Udelukkelsen, der kan være tidsbestemt eller livsvarig, skal forelægges på en generalforsamling og meddeles til Militærpolitiforeningen i Danmark.

Kapitel IV. Generalforsamling.

Par 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Par 8. Indkaldelse af generalforsamlingen skal ske ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer af lokalforeningen og med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Den skriftlige indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 3. Generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres endvidere i Det Røde Betræk.

Par 9. Generalforsamlingen består af foreningens bestyrelse og æresmedlemmer, samt øvrige medlemmer af foreningen der har betalt kontingent rettidigt.

Par 10. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.
Stk. 2. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert fremmødte medlem højest kan afgive 1 stemme foruden sin egen.

Par 11. Ændringer i foreningens vedtægt kan ske når forslaget er vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen værende stemmer
Stk. 2. For at kunne træde i kraft skal ændringen godkendes på det efterfølgende Repræsentantskabsmøde i Militærpolitiforeningen i Danmark.

Par 12. Andre afstemninger end de i Par 5 stk. 2 og Par 11 stk. 1 samt Par 28 nævnte, afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Par 13.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 2. Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Han fastsætter afstemningsmetoden.
Stk. 3. Afstemninger skal være skriftlige når 1/10 af de tilstedeværende forlanger det.

Par 14.  Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand i ulige år, kasserer i lige år.
b. 1 bestyrelsesmedlem i ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
c. 2 bestyrelsessuppleanter.
d. 2 revisorer.
e. 1 revisorsuppleant.
f 5 repræsentantskabsmedlemmer.
8. Eventuelt.

Par15. Indkomne forslag, jævnfor Par 14 stk. 1. pkt. 6, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdelse, for at kunne blive behandlet.
Stk. 2. Ændringer af vedtægten skal dog være formanden i hænde senest 1. februar, og skal straks forelægges bestyrelsen

Par 16. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/10 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af forhandlingsemne.
Stk. 2. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen efter reglerne i Par 8, således at de kan mødes senest 2 måneder efter dagen for begæringen.

Kapitel V. Bestyrelsen.

Par 17. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningens daglige virksomhed under ansvar over for repræsentantskabet.

Par 18. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Par 19. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget, med næstformand, sekretær og referent.
Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning og konstitueringen meddeles i førstkommende udgave af Det røde Betræk.

Par 20. Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.
Stk. 2. Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på generalforsamlingen først valgte suppleant.
Stk. 3. er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv, dog således at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på generalforsamlingen.

Par 21. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle medlemmerne er indkaldt til møde, og mindst 3 er mødt.
Stk. 2. Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Par 22. Formanden påser at foreningens kassebog og forhandlingsprotokol er forsvarligt ført.

Kapitel VI, Repræsentantskabsmedlemmer.

Par 23. Foreningen udpeger på sin generalforsamling 5 personer som kan deltage i Repræsentantskabsmødet.
Stk. 2. De er forpligtede til at føre de af generalforsamlingen vedtagne forslag frem på repræsentantskabsmødet, og ved afstemningen søge at fremme generalforsamlingens beslutning, uden hensyn til egne meninger.

Kapitel VII. Regnskab.

Par 24. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. De af generalforsamlingen valgte revisorer skal udøve en grundig og kritisk revision af regnskabsførelsen.
Stk. 3. Det reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest den 1. februar.

Kapitel IIX. Kontingent.

Par 25. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Stk. 2. Medlemskontingent skal indbetales inden den 1. juli.
Stk. 3. Æresmedlemmer er kontingentfrie, regnet fra det efterfølgende år.
Stk. 4. Bestyrelsen kan, når særlige forhold oplyses, meddele andre medlemmer kontingentfrihed.

Kapitel IX. Meddelelser.

Par 26. Foreningen udsender meddelelser til medlemmerne gennem Det røde Betræk eller eventuelt ved særskilte skrivelser.

Kapitel X. Ophævelse og særlige bestemmelser.

Par 27. Under krigsforhold, mobilisering eller lignende forhold kan foreningens arbejde midlertidigt indstilles efter bestyrelsens beslutning.

Par 28. Ophævelse af foreningen kan kun ske, når forslaget er vedtaget med 4/5 af stemmerne på en generalforsamlingen, og derefter vedtaget af 4/5 af stemmerne på en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling må tidligst holde 1 måned efter den i stk. 1. nævnte generalforsamling, og senest 3 måneder efter.  Eneste punkt på dagsordenen skal være ophævelsen af foreningen.
Stk. 3. Ved ophævelse af foreningen overgår dens eventuelle aktiver, arkiver og øvrige arkivalier til hovedforeningen.

Par 29. Denne vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Haderslev den 16. april 1996, samt godkendt på Repræsentantskabsmødet i Fredericia den 27. april 1996.
Der er, jf. generalforsamlingens beslutning den 15. marts 2001 og Repræsentantskabets godkendelse den 28. april 2001, foretaget ændringer i Par 14, stk. 7, således at der også skal vælges personer som faneansvarlige.
Jf. Generalforsamlingens beslutning d. 25. marts 2009 og Repræsentantskabets godkendelse d. 19. april 2009, er Par 8, "Indkaldelse af generalforsamlingen", ændret.
Ændringen medfører, at indkaldelse skal ske skriftligt til alle medlemmer.

Til toppen af siden