Lokalforening Storstrømmen


Denne side er sidst opdateret

Aktiviteter    Sidste nyt    Bestyrelsen    Vedtægter   

Hvem er Lokalforening Storstrømmen?

Lokalforening Storstrømmen blev stiftet den 9. januar 2000 og er således den yngste lokalforening under Militærpolitiforeningen i Danmark. Lokalforeningen havde ved start mere end 60 medlemmer. På Vordingborg kaserne rådede vi over et lokale, der var indrettet som en lille MP-stue. Vi havde dekoreret med effekter fra militærpolitiets mangeårige historie og det er her vi mødtes til medlemsmøder. Efter omfattende restaurering af lokalerne blev det vedtaget at MP stuen blev en integreret del af SG-messen. I mange af vore arrangementer har vi vores kone/kæreste med.
Vi mødes nu hver onsdag i Veteran Cafeen, Vordingborgs lokale på Soldaterhjemmet. Andetsteds på siden kan du læse om vore medlemsmøder og arrangementer.

Et medlemskab af lokalforeningen giver dig mulighed for at deltage i de forskellige arrangementer i lokalforeningen (og efter aftale i de øvrige lokalforeninger). Medlemskab i lokalforeningen kræver at du er medlem af Militærpolitiforeningen.

Årligt kontingent fastsættes på Generalforsamlingen.

Uanset hvor du har gjort tjeneste (eller er tjenstgørende) - bare det er ved militærpolitiet ved hæren, søværnet eller flyvevåbnet - kan du blive medlem. Du skal blot møde op eller sende en e-mail til formanden (eller til en anden i bestyrelsen), der kan være dig behjælpelig og i øvrigt kan svare på eventuelle tvivlsspørgsmål. Tøv ikke med at melde dig ind - kammeratskabet og oplevelserne er fantastiske - og vi tager med glæde imod nye medlemmer. Vi glæder os til at se dig.

Bestyrelsen i lokalforening Storstrømmen.

Formand Henrik Krone Bertelsen (SG-61)
Nyråd Hovedgade 72, 4760 Vordingborg
Tlf: 2342-7588
E-mail: hkb1958@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem Jan Nielsen
Dueurtvej 16, 4750 Lundby
Tlf. 6146-3032
E-mail: janflinke@yahoo.dk
Kasserer Flemming Steen Pedersen (KP-99)
Skodsebøllevej 25, 4920 Søllested
Tlf. 4225-1068
E-mail: f.s.pedersen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Lars Hallberg (SG-34)
Svanevænget 13, 4760 Vordingborg
Tlf. 2048-4185
E-mail: mr_hallberg@yahoo.com
Bestyrelsesmedlem Kenneth Jeppsen (SG-50)
Nyråd Hovedgade 72, 4760 Vordingborg
Tlf. 2342-7588
E-mail: hkb1958@hotmail.dk
   Revisor
Søges!

Til toppen af siden

Hvad sker der i lokalforening Storstrømmen?

Program 2021:

ANDRE TILTAG IMØDESES MED GLÆDE! Bestyrelsen imødeser gerne andre forslag fra medlemmerne, som vi kan arbejde videre på. Vi ser meget gerne at medlemmer fra andre lokalforeninger deltager i vore arrangementer.

Til toppen af siden

Hvad er der sket i lokalforening Storstrømmen?

Referat af Generalforsamling 27 FEB 2019
F.S.
Referat af Generalforsamling
21 FEB 2018

Fremmødte: H.K. Bertelsen - Kenneth Jeppsen - Ole Torp Sejersen - F.S. Pedersen
Afbud fra: Niels Møller-Thomsen - Lars Hallberg - Poul Erik - IB- Jørgen
Start 1820.
Generalforsamlingen blev budt velkommen af den selvvalgte dirigent F.S.

1. Formandens beretning.
Idet Formanden ikke var mødt var der ikke meget at kunne tilføre, andet en redegørelse for Formandens helbredsmæssige tilstand. Formanden ville gerne fortsætte på samme vilkår som sidste år.

2. Kassereren fremlagde regnskabet til revision og godkendelse.
Regnskabet blev revideret og godkendt.

3. Fastsættelse af Kontingent: Uændret kr. 100,00

4. Indkomne forslag: ingen modtaget.

5. Valg af bestyrelse.
Formand: Niels Møller-Thomsen
Kass. genvalgt: F.S. Pedersen
BST medlemmer: Kenneth Jeppsen
Lars Hallberg
H.K. Bertelsen
BST suppleant: Ole Torp Sejersen
Revisor eller suppleant ikke valgt

6. EVT: Der blev kort, for vores forhåbentlige nye medlem, givet en orientering om forholdene i lokalforeningen samt opfordret til at deltage i Repræsentantskabsmødet samt Jubilarstævnet.
Ole foreslog at ville forestå et arrangement med besøg ved JERNBANEN indenfor hans kompetenceområde.
Øvrigt er der ikke planlagt nogen aktivitet udover de sædvanlige 21 APR Repræsentantskabsmøde i Odense, udvidet BST-møde 05 JUN hos Lars, hvis han gider se os, 47. Jubilarstævne i Aalborg sidste weekend 24 - 25- 26 AUG , Saunaparty 22 SEP hos F.S. og Julefrokost 28 NOV.

Deltagere i Repræsentantskabsmødet: F.S. - H.K. Bertelsen - Lars Hallberg og evt. Ole Torp Sejersen.
Kenneth Jeppsen er tvivlsom grundet anden aktivitet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1856

F.S.

Kontingent kan betales på MOBILEPAY 4225-1068

Til toppen af siden