Jubilarstævne 2018

    Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2018 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2018 ]

[ Tjek jubilarstævnet sidste år, 2017! ] [ Tjek jubilarstævnet forrige år, 2016! ]

Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 47. jubilarstævne lørdag den 25. august 2018 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.

Vi ses til næste år, 2019!

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2018

70 års jubilæum (udnævnt 1948)
for KP holdene 3 og 4

65 års jubilæum (udnævnt 1953)
for KP-holdene 13 og 14 samt SVN-hold 1953

60 års jubilæum (udnævnt 1958)
for KP-holdene 26, 27, 22, 29, 30 og 31 samt SG-holdene 2, 3 4 og SVN-hold 1958

55 års jubilæum(udnævnt 1963)
for KP-holdene 56, 57, 58, 59, 60 og 61 samt SG-holdene 17, 18 og 19 og SVN-hold 1963

50 års jubilæum(udnævnt 1968)
for KP-holdene 84, 85 og 86 samt SG-holdene 32,og 33 og SVN- hold 1968

40 års jubilæum(udnævnt 1978)
for SG-holdene 56, 57 og 58 samt SVN-hold 1978

25 års jubilæum(udnævnt 1993)
for SG-holdene 91 og 92 samt SVN-hold 1993

45 års jubilæum(udnævnt 1973)
for KP-holdene 97, og 98 samt SG-hold 45 og SVN-hold 1973. (45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1983, 1988, 1998, 2003, 2008 og 2013, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes ultimo juni 2018 til 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt sekretær Gert Bøjer Jensen  på tlf.: 2074-2443 eller e-mail: 2cv@stofanet.dk

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.

Tilmelding: For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard på kasserer@militarypolice.dk have modtaget din tilmelding  senest den 17. august 2018 med angivelse om du ønsker bustransport / overnatning / deltagelse i grillarrangement lørdag aften.

Betaling:
Prisen beløber sig i år til kr 325 (dækker lørdag med middag)
Grillarrangement lørdag aften koster kr 60
Morgenmad lørd/sønd morgen koster kr 25 /dag


OBS! Beløbet skal først betales i Aalborg, - og kontant! Nu også med MobilePay

Beløbet kan synes stort, hvis man tænker det kun som betaling for et måltid mad ude i byen, men det dækker over mere:

Så meld dig nu til og gå ikke glip af denne oplevelse!

Overnatning: Der kan stilles sovepladser gratis til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser skal reserveres senest den 17. august 2018.


Bustransport (se køreplanen). Endvidere kan vi tilbyde gratis bustransport fra København med opsamling på Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner. Ønsker man bustransport, skal det opgives ved indbetalingen af deltagergebyret og man skal oplyse, hvor man står på bussen og evt. et mobil-nummer, man kan kontaktes på i forb.m. evt. forsinkelselse fra bussen. Overhold fristen senest den 17. august 2018!

Program for årets jubilarstævne, år 2018

Mødetid og -sted:  
Vi mødes kl. 09:15 ved mindelunden umiddelbart indenfor hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være tilstede for at tage imod.

Program: 
Kl. 08:30 er souvenirboden åben ved mindelunden for køb af jubilartegn m.v.
Kl. 09:15 skal alle være mødt.
Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret på venstre fløj efterfulgt af jubilarholdene. Foreningens faner træder an ved mindestenen.
Kl. 09:35 Kransenedlægningen ved mindelunden hvorefter der marcheres til Gendarmtorvet. (Der er kørelejlighed til evt. gangbesværede)
Kl. 09:55 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Ole Bech Kristensen. 
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Militærpolitiet oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen.  
Kl. 10:10 hilser chefen på jubilarerne.
Kl. 10:20 Holdfotografering af jubilarerne.  Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets Historiske Samling, MPs nye materiel, MP-foreningens souvenirbod vil være åben. 
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning.

Middagsmenuen: 
Forret: Rejecocktail. Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvefilet med vildt tilbehør.
Dessert: Kaffe og kage.
Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser.

Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase "Ka' du huske dengang?".

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty på MP-stuen.

Til toppen af siden

Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmarks bus:

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!

Køreplan for bussen til jubilarstævnet. (Der kan ske ændringer i køreplanen)
OBS!
Fra morgenstunden og indtil vi når Aalborg, er det muligt at komme i kontakt med vognkommandøren på tlf. 4036-1750
Alle de der vil med bussen, bør opgive et mobil-nummer sammen med tilmeldingen, så de og vi, kan melde om evt. forsinkelser, så som færdselsuheld, vejarbejde m.v.

Afgang Glostrup Station ved Motorolabygningen fredag 24. august kl. 12:00
Afgang Køge, Dagli'Brugsen i Lellinge fredag 24. august kl. 12:40
Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag 24. august kl. 13:00
Afgang Slagelse, tankstation ny transportcenter fredag 24. august kl. 13:20
Afgang Korsør (ny station) fredag 24. august kl. 13:40
Afgang Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 fredag 24. august kl. 14:30
Afgang Odense V, tankstation Kildebjerg Nord fredag 24. august kl. 15:10
Afgang Fredericia, Taulov transport center fredag 24. august kl. 16:10
Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads fredag 24. august kl. 17:00
Ankomst Aalborg Kaserner fredag 24. august kl. 18:20

Der er planlagt ophold på Fyn til spisning mod Aalborg.

Afgang Aalborg Kaserner søndag 26. august kl. 08:00
Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads søndag 26. august kl. 09:20
Ankomst Fredericia, Taulov transport center søndag 26. august kl. 10:10
Ankomst Odense, tankstation Kildebjerg syd, Odense V søndag 26. august kl. 10:40
Ankomst Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 søndag 26. august kl. 10:50
Ankomst Korsør Station (ny station) søndag 26. august kl. 12:00
Ankomst Slagelse, tankstation ny transportcenter søndag 26. august kl. 12:20
Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag 26. august kl. 12:40
Ankomst Køge, Dagli'Brugsen i Lellinge søndag 26. august kl. 13:20
Ankomst Glostrup Station ved Motorolabygningen søndag 26. august kl. 14:00


Til toppen af siden