Jubilarstævne 2019

Gå tilbage!     Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2019 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2019 ]

[ Tjek jubilarstævnet sidste år, 2018! ] [ Tjek jubilarstævnet forrige år, 2017! ]

Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 48. jubilarstævne lørdag den 24. august 2019 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.

Vi ses til næste år!

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2019

70 års jubilæum (udnævnt 1949)
for KP holdene 5 og 6

65 års jubilæum (udnævnt 1954)
for KP-holdene 15 og 16 samt SVN-hold 1954

60 års jubilæum (udnævnt 1959)
for KP-holdene 32, 33, 34, 35, 36 og 37 samt SG-holdene 5, 6, 7 og SVN-hold 1959

55 års jubilæum(udnævnt 1964)
for KP-holdene 62, 63, 64, 65, 66 og 67 samt SG-holdene 20, 21 og 22 og SVN-hold 1964

50 års jubilæum(udnævnt 1969)
for KP-holdene 87 og 88 samt SG-holdene 34, 35, 36 og SVN- hold 1969

40 års jubilæum(udnævnt 1979)
for SG-holdene 59, 60 og 61 samt SVN-hold 1979

25 års jubilæum(udnævnt 1994)
for SG-holdene 93 og 94 samt SVN-hold 1994

45 års jubilæum(udnævnt 1974)
for KP-hold 99 samt SG-hold 46 og 47 og SVN-hold 1974. (45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1984, 1989, 1999, 2004, 2009 og 2014, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes primo juli 2019 til 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Der vil igen i år blive indsat en bus, startende i København med opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt niveau.

Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt næstformand Frants Dalby på tlf.: 9826-8599 eller e-mail: nastformand@militarypolice.dk
eller klik her og udfyld skemaet!

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.

Tilmelding: For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard på kasserer@militarypolice.dk have modtaget din tilmelding  senest den 16. august 2019 med angivelse om du ønsker bustransport / overnatning / deltagelse i grillarrangement lørdag aften.

Betaling:
Prisen beløber sig i år til kr 325 (dækker lørdag med middag)
Grillarrangement lørdag aften koster kr 60
Morgenmad lørd/sønd morgen koster kr 30 /dag


OBS! Beløbet skal først betales i Aalborg, - og kontant! Nu også med MobilePay

Beløbet kan synes stort, hvis man tænker det kun som betaling for et måltid mad ude i byen, men det dækker over mere:

Så meld dig nu til og gå ikke glip af denne oplevelse!

Overnatning: Der kan stilles sovepladser til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser skal reserveres senest den 16. august 2019.


Bustransport (se køreplanen) Endvidere kan vi tilbyde bustransport fra København med opsamling på Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner. Ønsker man bustransport, skal det opgives ved tilmeldingen og man skal oplyse, hvor man står på bussen og evt. et mobil-nummer, man kan kontaktes på i forb.m. evt. forsinkelselse fra bussen. Overhold fristen senest den 16. august 2019!

Program for årets jubilarstævne, år 2019

Mødetid og -sted:
Vi mødes kl. 09:15 ved mindelunden umiddelbart indenfor hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være tilstede for at tage imod.

Program:
Kl. 08:00 er der morgenmad på MP-stuen
Kl. 08:30 er souvenirboden åben ved mindelunden for køb af jubilartegn m.v.
Kl. 09:15 skal alle være mødt
Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret på venstre fløj efterfulgt af jubilarholdene. Foreningens faner træder an ved mindestenen
Kl. 09:35 Kransenedlægningen ved mindelunden hvorefter der marcheres til Gendarmtorvet. (Der er kørelejlighed til evt. gangbesværede)
Kl. 09:55 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Ole Bech Kristensen
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Militærpolitiet oberstløjtnant Michael Elsøe Frandsen
Kl. 10:10 hilser chefen på jubilarerne
Kl. 10:20 Holdfotografering af jubilarerne.  Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets Historiske Samling, MPs nye materiel, MP-foreningens souvenirbod vil være åben
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning

Middagsmenuen:
Forret: Rejecocktail. Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvefilet med vildt tilbehør
Dessert: Kaffe og kage
Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser.

Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase "Ka' du huske dengang?".

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty på MP-stuen. Se mere under tilmelding!

Til toppen af siden

Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmarks bus:

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!

Køreplan for bussen til jubilarstævnet. (Der kan ske ændringer i køreplanen)
OBS!
Fra morgenstunden og indtil vi når Aalborg, er det muligt at komme i kontakt med vognkommandøren på tlf. 4036-1750
Alle de der vil med bussen, bør opgive et mobil-nummer sammen med tilmeldingen, så de og vi, kan melde om evt. forsinkelser, så som færdselsuheld, vejarbejde m.v.

Afgang Glostrup station (nordsiden) ud for Glostrup Shoppingcenter fredag 23. august kl. 11:00
Afgang Køge, Dagli' Brugsen i Lellinge fredag 23. august kl. 11:40
Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag 23. august kl. 12:00
Afgang Slagelse, KFUM soldaterhjem, Antvorskov kaserne fredag 23. august kl. 12:20
Afgang Korsør (ny station) fredag 23. august kl. 12:40
Afgang Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 fredag 23. august kl. 13:30
Afgang Odense V, tankstation Kildebjerg Nord fredag 23. august kl. 14:10
Afgang Fredericia, Taulov transport center. OK benzin station fredag 23. august kl. 15:20
Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads fredag 23. august kl. 16:20
Ankomst Aalborg Kaserner fredag 23. august kl. 17:40

Der er planlagt ophold på Fyn til spisning mod Aalborg.

Afgang Aalborg Kaserner søndag 25. august kl. 08:00
Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads søndag 25. august kl. 09:20
Ankomst Fredericia, Taulov transport center søndag 25. august kl. 10:10
Ankomst Odense, tankstation Kildebjerg syd, Odense V søndag 25. august kl. 10:40
Ankomst Odense V, samkørsel P-plads v afkørsel 53 søndag 25. august kl. 10:50
Ankomst Korsør Station (ny station) søndag 25. august kl. 12:00
Ankomst Slagelse, tankstation ny transportcenter søndag 25. august kl. 12:20
Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag 25. august kl. 12:40
Ankomst Køge, Dagli' Brugsen i Lellinge søndag 25. august kl. 13:20
Ankomst Glostrup station (nordsiden) ud for Glostrup Shoppingcenter søndag 25. august kl. 14:00


Til toppen af siden