Jubilarstævne 2021

Gå tilbage!     Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2021 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2021 ]

[ Tjek jubilarstævnet 2019! ] [ Tjek jubilarstævnet 2018! ]
Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 49. jubilarstævne lørdag den 6. november 2021 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby


Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2021

Herunder er både listet hold som havde jubilæum i 2020 og som har jubilæum i 2021

70 års jubilæum (udnævnt 1950 og 1951)
for KP holdene 7 og 8
for KP holdene 9 og 10

65 års jubilæum (udnævnt 1955 og 1956)
for KP-holdene 17 og 18 samt SVN-hold 1955
for KP-holdene 19 og 20 samt SVN-hold 1956

60 års jubilæum (udnævnt 1960 og 1961)
for KP-holdene 38, 39, 40, 41, 42 og 43 samt SG-holdene 8, 9 og 10 og SVN-hold 1960
for KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og 49 samt SG-holdene 11, 12 og 13 og SVN-hold 1961

55 års jubilæum(udnævnt 1965 og 1966)
for KP-holdene 68, 69, 70, 71, 72 og 73 samt SG-holdene 23, 24 og 25 og SVN-hold 1965
for KP-holdene 74, 75, 76, 77, 78 og 79 samt SG-holdene 26, 27 og 28 og SVN-hold 1966

50 års jubilæum(udnævnt 1970 og 1971)
for KP-holdene 89 og 90 samt SG-holdene 37 og 38 og SVN- hold 1970
for KP-holdene 91, 92 og 93 samt SG-holdene 39, 40 og 41 og SVN- hold 1971

40 års jubilæum(udnævnt 1980 og 1981)
for SG-holdene 62 og 63 samt SVN-hold 1980
for SG-holdene 64, 65 og 66 samt SVN-hold 1981

25 års jubilæum(udnævnt 1995 og 1996)
for SG-holdene 95 og 96 samt SVN-hold 1995
for SG-holdene 97 og 98 samt SVN-hold 1996

45 års jubilæum(udnævnt 1975 og 1976)
for SG-holdene 48, 49 og 50 samt SVN-hold 1975
for SG-holdene 51, 52 og 53 samt SVN-hold 1976

45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse


Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1985 og 1986, 1990 og 1991, 2000 og 2001, 2005 og 2006, 2010 og 2011, 2015 og 2016, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes primo september 2021 til 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Der vil igen i år blive indsat en bus, startende i København med opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt niveau.

Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt næstformand Frants Dalby på tlf.: 2083-8599 eller e-mail: nastformand@militarypolice.dk
eller klik her og udfyld skemaet!

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk