Jubilarstævne 2021

Gå tilbage!     Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2021 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2021 ]

[ Tjek jubilarstævnet 2019! ] [ Tjek jubilarstævnet 2018! ]
Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 49. jubilarstævne lørdag den 6. november 2021 på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserner - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby


Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2021

Herunder er både listet hold som havde jubilæum i 2020 og som har jubilæum i 2021

70 års jubilæum (udnævnt 1950 og 1951)
for KP holdene 7 og 8
for KP holdene 9 og 10

65 års jubilæum (udnævnt 1955 og 1956)
for KP-holdene 17 og 18 samt SVN-hold 1955
for KP-holdene 19 og 20 samt SVN-hold 1956

60 års jubilæum (udnævnt 1960 og 1961)
for KP-holdene 38, 39, 40, 41, 42 og 43 samt SG-holdene 8, 9 og 10 og SVN-hold 1960
for KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og 49 samt SG-holdene 11, 12 og 13 og SVN-hold 1961

55 års jubilæum(udnævnt 1965 og 1966)
for KP-holdene 68, 69, 70, 71, 72 og 73 samt SG-holdene 23, 24 og 25 og SVN-hold 1965
for KP-holdene 74, 75, 76, 77, 78 og 79 samt SG-holdene 26, 27 og 28 og SVN-hold 1966

50 års jubilæum(udnævnt 1970 og 1971)
for KP-holdene 89 og 90 samt SG-holdene 37 og 38 og SVN- hold 1970
for KP-holdene 91, 92 og 93 samt SG-holdene 39, 40 og 41 og SVN- hold 1971

40 års jubilæum(udnævnt 1980 og 1981)
for SG-holdene 62 og 63 samt SVN-hold 1980
for SG-holdene 64, 65 og 66 samt SVN-hold 1981

25 års jubilæum(udnævnt 1995 og 1996)
for SG-holdene 95 og 96 samt SVN-hold 1995
for SG-holdene 97 og 98 samt SVN-hold 1996

45 års jubilæum(udnævnt 1975 og 1976)
for SG-holdene 48, 49 og 50 samt SVN-hold 1975
for SG-holdene 51, 52 og 53 samt SVN-hold 1976

45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse


Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er udnævnt i 1985 og 1986, 1990 og 1991, 2000 og 2001, 2005 og 2006, 2010 og 2011, 2015 og 2016, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes primo september 2021 til 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Der vil igen i år blive indsat en bus, startende i København med opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt niveau.

Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt næstformand Frants Dalby på tlf.: 2083-8599 eller e-mail: nastformand@militarypolice.dk
eller klik her og udfyld skemaet!

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.
Tilmelding til årets jubilarstævne:

Tilmelding: For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard på kasserer@militarypolice.dk have modtaget din tilmelding  senest den 29. oktober 2021 med angivelse om du ønsker bustransport / overnatning / deltagelse i grillarrangement lørdag aften.

Vi vil meget gerne have oplyst et tlf nr og/eller en e-mail adresse, som vi må bruge til at kontakte dig på

Betaling:
Prisen beløber sig i år til kr 325 (dækker middagen lørdag)
Grillarrangement lørdag aften koster kr 60
Morgenmad lørd/sønd morgen koster kr 30 /dag


OBS! Beløbet skal Først betales i Aalborg, - og kontant eller med MobilePay

Beløbet kan synes stort, hvis man tænker det kun som betaling for et måltid mad ude i byen, men det dækker over mere:

Så meld dig nu til og gå ikke glip af denne oplevelse!

Overnatning: Der kan stilles sovepladser til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser skal reserveres senest den 29. oktober 2021.


Bustransport (se køreplanen) Endvidere kan vi tilbyde bustransport fra København med opsamling på Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner. Ønsker man bustransport, skal det opgives ved tilmeldingen og man skal oplyse, hvor man står på bussen og evt. et mobil-nummer, man kan kontaktes på i forb.m. evt. forsinkelselse fra bussen. Overhold fristen senest den 29. oktober 2021!

Program for årets jubilarstævne, år 2021

Mødetid og -sted:
Vi mødes kl. 09:15 ved mindelunden umiddelbart indenfor hovedvagten til Aalborg Kaserner, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen og lokalforening Nordjylland vil være tilstede for at tage imod.

Program:
Kl. 08:00 er der morgenmad på MP-stuen for overnattede deltagere
Kl. 08:30 er souvenirboden åben ved mindelunden for køb af jubilartegn m.v.
Kl. 09:15 skal alle være mødt
Kl. 09:30 træder vi an med Hjemmeværnsorkesteret på venstre fløj efterfulgt af jubilarholdene. Foreningens faner træder an ved mindestenen
Kl. 09:35 Kransenedlægningen ved mindelunden hvorefter der marcheres til Gendarmtorvet. (Der er kørelejlighed til evt. gangbesværede)
Kl. 09:55 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Ole Bech Kristensen
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Militærpolitiet oberstløjtnant Michael Elsøe Frandsen
Kl. 10:10 hilser chefen på jubilarerne
Kl. 10:20 Holdfotografering af jubilarerne.  Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets Historiske Samling, MPs nye materiel, MP-foreningens souvenirbod vil være åben
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning

Middagsmenuen:
Forret: Rejecocktail. Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvefilet med vildt tilbehør
Dessert: Kaffe og kage
Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser.

Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase "Ka' du huske dengang?".

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty på MP-stuen. Se mere under tilmelding!

Til toppen af siden

Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmarks bus:

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!

Køreplan for bussen til jubilarstævnet. (Der kan ske ændringer i køreplanen)
OBS!
Fra morgenstunden og indtil vi når Aalborg, er det muligt at komme i kontakt med vognkommandøren på tlf. 4036-1750
Alle de der vil med bussen, bør opgive et mobil-nummer sammen med tilmeldingen, så de og vi, kan melde om evt. forsinkelser, så som færdselsuheld, vejarbejde m.v.

Afgang Glostrup station (nordsiden) ud for Glostrup Shoppingcenter fredag 5. november kl. 11:00
Afgang Køge, Dagli' Brugsen i Lellinge fredag 5. november kl. 11:40
Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag 5. november kl. 12:00
Afgang Slagelse, tankstation ny transportcenter fredag 5. november kl. 12:20
Afgang Korsør (ny station) fredag 5. november kl. 12:40
Afgang Odense V, ny samkørsel P-plads v afkørsel 53 fredag 5. november kl. 13:30
Afgang Odense V, tankstation Kildebjerg Nord fredag 5. november kl. 14:10
Afgang Fredericia, Taulov transport center. OK benzin station fredag 5. november kl. 15:20
Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads fredag 5. november kl. 16:20
Ankomst Aalborg Kaserner fredag 5. november kl. 17:40

Der er planlagt ophold på Fyn til spisning mod Aalborg.

Afgang Aalborg Kaserner søndag 7. november kl. 08:00
Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads søndag 7. november kl. 09:20
Ankomst Fredericia, Taulov transport center søndag 7. november kl. 10:10
Ankomst Odense, tankstation Kildebjerg syd, Odense V søndag 7. november kl. 10:40
Ankomst Odense V, ny samkørsel P-plads v afkørsel 53 søndag 7. november kl. 10:50
Ankomst Korsør Station (ny station) søndag 7. november kl. 12:00
Ankomst Slagelse, tankstation ny transportcenter søndag 7. november kl. 12:20
Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag 7. november kl. 12:40
Ankomst Køge, Dagli' Brugsen i Lellinge søndag 7. november kl. 13:20
Ankomst Glostrup station (nordsiden) ud for Glostrup Shoppingcenter søndag 7. november kl. 14:00


Til toppen af siden