Jubilarstævne 2022

Gå tilbage!     Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2022 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2022 ]

[ Tjek jubilarstævnet 2021! ] [ Tjek jubilarstævnet 2019! ]
Militærpolitiforeningen i Danmark har afholdt sit 50. jubilarstævne lørdag den 27. august 2022 på Aalborg Kaserne ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserne - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2022

Herunder er listet hold som har jubilæum i 2022

75 års jubilæum (udnævnt 1947)
for KP holdene 1 og 2

70 års jubilæum (udnævnt 1952)
for KP holdene 11 og 12

65 års jubilæum (udnævnt 1957)
for KP-holdene 21, 22, 23, 24 og 25 samt SG-hold 1 og SVN-hold 1957

60 års jubilæum (udnævnt 1962)
for KP-holdene 50, 51, 52, 53, 54 og 55 samt SG-holdene 14, 15 og 16 og SVN-hold 1962

55 års jubilæum(udnævnt 1967)
for KP-holdene 80, 81, 82 og 83 samt SG-holdene 29, 30 og 31 og SVN-hold 1967

50 års jubilæum(udnævnt 1972)
for KP-holdene 94, 95 og 96 samt SG-holdene 42, 43 og 44 og SVN-hold 1972

40 års jubilæum(udnævnt 1982)
for SG-holdene 67, 68 og 69 samt SVN-hold 1982

25 års jubilæum(udnævnt 1997)
for SG-holdene 99 og 100 samt SVN-hold 1997

45 års jubilæum(udnævnt 1977)
for SG-holdene 54 og 55 samt SVN-hold 1977

45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse


Øvrige jubilarer
Det drejer sig om de hold der er udnævnt i 1987, 1992, 2002, 2007, 2012 og 2017, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes primo juli 2022 til 75, 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Der vil igen i år blive indsat en bus, startende i København med opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt niveau.

Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Aalborg kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt næstformand Frants Dalby på tlf.: 2083-8599 eller e-mail: nastformand@militarypolice.dk
eller klik her og udfyld skemaet!

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk