Jubilarstævne 2022

Gå tilbage!     Denne side er sidst opdateret

[ Deltagerliste for jubilarstævnet 2022 ] [ Billeder fra jubilarstævnet 2022 ]

[ Tjek jubilarstævnet 2021! ] [ Tjek jubilarstævnet 2019! ]
Militærpolitiforeningen i Danmark afholder sit 50. jubilarstævne lørdag den 27. august 2022 på Aalborg Kaserne ved Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter. Aalborg Kaserne - Gl Høvej 34 - 9400 Nørresundby.

Deltagelse i årets jubilarstævne, år 2022

Herunder er listet hold som har jubilæum i 2022

75 års jubilæum (udnævnt 1947)
for KP holdene 1 og 2

70 års jubilæum (udnævnt 1952)
for KP holdene 11 og 12

65 års jubilæum (udnævnt 1957)
for KP-holdene 21, 22, 23, 24 og 25 samt SG-hold 1 og SVN-hold 1957

60 års jubilæum (udnævnt 1962)
for KP-holdene 50, 51, 52, 53, 54 og 55 samt SG-holdene 14, 15 og 16 og SVN-hold 1962

55 års jubilæum(udnævnt 1967)
for KP-holdene 80, 81, 82 og 83 samt SG-holdene 29, 30 og 31 og SVN-hold 1967

50 års jubilæum(udnævnt 1972)
for KP-holdene 94, 95 og 96 samt SG-holdene 42, 43 og 44 og SVN-hold 1972

40 års jubilæum(udnævnt 1982)
for SG-holdene 67, 68 og 69 samt SVN-hold 1982

25 års jubilæum(udnævnt 1997)
for SG-holdene 99 og 100 samt SVN-hold 1997

45 års jubilæum(udnævnt 1977)
for SG-holdene 54 og 55 samt SVN-hold 1977

45 år er jo ifølge "reglerne" ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv jer selv en dejlig oplevelse


Øvrige jubilarer
Det drejer sig om de hold der er udnævnt i 1987, 1992, 2002, 2007, 2012 og 2017, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.

Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser, - som udsendes primo juli 2022 til 75, 70, 65, 60, 55, 50, 40 og 25 års jubilarer, men har du lyst til at kontakte gamle holdkammerater, kan alle oplysninger fås ved henvendelse til fondsbestyrer for fødselsdagsfonden Erling Juhl, tlf. 2348-1180, e-mail: fodselsdagsfond@militarypolice.dk eller til webmaster Bent Erik Truelsegaard, e-mail: webmaster@militarypolice.dk

Militærpolitiforeningen i Danmarks repræsentantskabsmøde har besluttet igen i år at fejre jubilarstævnet i Aalborg.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
Der vil igen i år blive indsat en bus, startende i København med opsamling på Sjælland, Fyn og Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt niveau.

Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter indrettet en Historiske Samling (MP-museum) på Aalborg kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til besøge Samlingen under jubilarstævnet.

Indmeldelse i foreningen:
Kontakt næstformand Frants Dalby på tlf.: 2083-8599 eller e-mail: nastformand@militarypolice.dk
eller klik her og udfyld skemaet!

Souvenirbod, køb af jubilartegn m.v:
Kontakt Ole Olsen, Tlf.: 6080-2869 eller e-mail: souvenir@militarypolice.dk

Deltagelse, tilmelding og betaling i og for jubilarstævne:
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet, det være ved Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet  - jubilæum eller ej -  er meget velkomne til at deltage i denne festlige begivenhed.
Tilmelding til årets jubilarstævne: info kommer senere

Tilmelding: For at få det hele til at fungere, skal vores hovedkasserer Otto Westergaard på kasserer@militarypolice.dk have modtaget din tilmelding  senest den 19. august 2022 med angivelse om du ønsker bustransport / overnatning / deltagelse i grillarrangement lørdag aften.

Vi vil meget gerne have oplyst et tlf nr og/eller en e-mail adresse, som vi må bruge til at kontakte dig på

Betaling:
Prisen beløber sig i år til kr 350 (dækker middagen lørdag)
Grillarrangement lørdag aften koster kr 60
Morgenmad lørd/sønd morgen koster kr 30 /dag


OBS! Beløbet skal Først betales i Aalborg, - og kontant eller med MobilePay

Beløbet kan synes stort, hvis man tænker det kun som betaling for et måltid mad ude i byen, men det dækker over mere:

Så meld dig nu til og gå ikke glip af denne oplevelse!

Overnatning: Der kan stilles sovepladser til rådighed både fredag/lørdag og lørdag/søndag. Sovepladser skal reserveres senest den 19. august 2022.


Bustransport (se køreplanen) Endvidere kan vi tilbyde bustransport fra København med opsamling på Sjælland , Fyn og Jylland til Aalborg Kaserner. Ønsker man bustransport, skal det opgives ved tilmeldingen og man skal oplyse, hvor man står på bussen og evt. et mobil-nummer, man kan kontaktes på i forb.m. evt. forsinkelselse fra bussen. Overhold fristen senest den 19. august 2022!

Program for årets jubilarstævne, år 2022

Mødetid og -sted:
Vi mødes kl. 09:15 ved mindelunden umiddelbart indenfor hovedvagten til Aalborg Kaserne.

Program:
Kl. 08:00 er der morgenmad på MP-stuen for overnattende deltagere
Kl. 08:30 er souvenirboden åben ved mindelunden for køb af jubilartegn m.v.
Kl. 09:15 skal alle være mødt
Kl. 09:30 træder vi an med Trommekorpset på venstre fløj efterfulgt af jubilarholdene. Foreningens faner træder an ved mindestenen
Kl. 09:35 Kransenedlægningen ved mindelunden hvorefter der marcheres til Gendarmtorvet. (Der er kørelejlighed til evt. gangbesværede)
Kl. 09:55 afleveres paraden til MP-foreningens landsformand Ole Bech Kristensen
Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen for Militærpolitiet oberstløjtnant Claus Erik Dalsgaard Brønnum
Kl. 10:10 hilser chefen på jubilarerne
Kl. 10:20 Holdfotografering af jubilarerne.  Efter fotografering er der besigtigelse af bl.a. Militærpolitiets Historiske Samling, MPs nye materiel, MP-foreningens souvenirbod vil være åben
Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafeteriet til spisning

Middagsmenuen:
Forret: Rejecocktail. Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvefilet med vildt tilbehør
Dessert: Kaffe og kage
Vin, øl og vand kan købes til cafeteriaets normale priser.

Efter middagen vil der være hyggeligt samvær på MP-stuen med bl.a. den gamle frase "Ka' du huske dengang?".

Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan købes på stedet.

Om aftenen er der mulighed for at deltage i et overdådigt grillparty på MP-stuen. Se mere under tilmelding!

Til toppen af siden

Køreplan for Militærpolitiforeningen i Danmarks bus:

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem!

Køreplan for bussen til jubilarstævnet. (Der kan ske ændringer i køreplanen)
OBS!
Fra morgenstunden og indtil vi når Aalborg, er det muligt at komme i kontakt med vognkommandøren på tlf. 4036-1750
Alle de der vil med bussen, bør opgive et mobil-nummer sammen med tilmeldingen, så de og vi, kan melde om evt. forsinkelser, så som færdselsuheld, vejarbejde m.v.

Afgang Glostrup station (nordsiden) ud for Glostrup Shoppingcenter fredag 26. august kl. 11:00
Afgang Køge, Dagli' Brugsen i Lellinge fredag 26. august kl. 11:40
Afgang Ringsted, afkørsel 35/P-plads fredag 26. august kl. 12:00
Afgang Slagelse, tankstation ny transportcenter fredag 26. august kl. 12:20
Afgang Korsør (ny station) fredag 26. august kl. 12:40
Afgang Odense V, ny samkørsel P-plads v afkørsel 53 fredag 26. august kl. 13:30
Afgang Odense V, tankstation Kildebjerg Nord fredag 26. august kl. 14:10
Afgang Fredericia, Taulov transport center. OK benzin station fredag 26. august kl. 14:50
Afgang Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads fredag 26. august kl. 16:20
Ankomst Aalborg Kaserner fredag 26. august kl. 17:40

Der er planlagt ophold på Fyn til spisning mod Aalborg.

Afgang Aalborg Kaserner søndag 28. august kl. 08:00
Ankomst Aarhus, afkørsel 47/Tilst P-plads søndag 28. august kl. 09:20
Ankomst Fredericia, Taulov transport center søndag 28. august kl. 10:10
Ankomst Odense, tankstation Kildebjerg syd, Odense V søndag 28. august kl. 10:40
Ankomst Odense V, ny samkørsel P-plads v afkørsel 53 søndag 28. august kl. 10:50
Ankomst Korsør Station (ny station) søndag 28. august kl. 12:00
Ankomst Slagelse, tankstation ny transportcenter søndag 28. august kl. 12:20
Ankomst Ringsted, afkørsel 35/P-plads søndag 28. august kl. 12:40
Ankomst Køge, Dagli' Brugsen i Lellinge søndag 28. august kl. 13:20
Ankomst Glostrup station (nordsiden) ud for Glostrup Shoppingcenter søndag 28. august kl. 14:00


Til toppen af siden